ANBI

Vanaf 1 januari 2016 is stichting PECA aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Volledige naam in het ANBI-register:
Stichting Pakistaans Europese Christenen Alliantie

RSIN-nummer:
820985314

Postadres PECA:
De Kievit 18
8251 JL Dronten

Doelstelling PECA:
“Het verbeteren van de politieke, sociale en economische situatie van
Pakistaanse Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ in Lahore, Pakistan.”

Hoofdlijnen beleidsplan:
Een samenvatting van het beleidsplan kunt u hier onder vinden. Het hele beleidsplan vindt u hier

Bestuur:
PECA wordt bestuurd door de volgende personen:

K. van der Blonk Voorzitter

M.S. Bhatti Secretaris

M. de Bruijn Penningmeester

S.A. Bhatti algemeen bestuurslid

S. Joseph algemeen bestuurslid

L.H.J. Weening algemeen bestuurslid

E.J. Weening algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden die voor stichting PECA gedaan worden gebeuren altijd op vrijwillige basis zonder vergoeding. Alleen gemaakte onkosten voor het werk van PECA kunnen gedeclareerd worden.

Jaarverslag:
Om inzicht te krijgen in de uitgeoefende activiteiten van PECA in de afgelopen jaren kunt u de jaarverslagen bekijken. Dat kan hier

Financieelverslag:
Een overzicht van de financiën van PECA is te vinden in het jaarverslag die u hier kunt bekijken