PARTNERS

Stichting PECA is een organisatie die niet kan bestaan zonder de hulp en steun van externe partijen. Stichting PECA heeft met verschillende grote projecten veel belangrijke en noodzakelijke steun gekregen van grote organisaties. Hieronder willen wij een overzicht geven van de verschillende organisaties die ons de afgelopen jaren steunen op verschillende vlakken. 

Bijzonder Noden

Bijzondere Noden is een Nederlandse organisatie die zich internationaal inzet voor hun naaste christen door plaatselijke kerken. Voor Stichting PECA is dat de Saviours Church, Bijzondere Noden steunt verschillende projecten onder andere om (christelijk) onderwijs te bieden aan christelijke kinderen. Zo is in 2018 het schoolgebouw uitgebreid met de steun van Bijzondere Noden en zijn er ook verschillende faciliteiten aangebracht in de school zoals een sciencelokaal en een computerlokaal. Door de steun van Bijzondere Noden is er nu zowel (christelijk) basis- als voortgezet onderwijs in de sloppenwijk: 'Khaliq Nagar' 

Lees meer »

DaySeaDay

Dayseaday Group is al jarenlang een toonaangevende handelspartner in verse en diepgevroren visproducten.Noordzeevis, zoals tong en schol, zijn nog steeds heel belangrijk voor het bedrijf, maar het bedrijf is vooral gegroeid in de import van zeevis en kweekvis uit Azië, Zuid Amerika en Zuid Afrika. Dayseaday is gevestigd in het viscentrum van Europa: Urk.

Lees meer »

Max Maakt Mogelijk

Stichting Max Maakt Mogelijk heeft als doel: "het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van ouderen in de samenleving". Max doet dit op zowel nationaal als internationaal gebied. Max Maakt Mogelijk heeft verschillende projecten opgezet samen met Stichting PECA voor de ouderen in de sloppenwijk. Zo is er bijvoorbeeld een pand aangekocht om ouderen in op te vangen. Meer daar over lees je hier.

Lees meer »

Wilde Ganzen

Wilde ganzen, ondersteund projecten die zich in zetten voor de bestrijding van armoede. Wilde Ganzen doet dit al geruime tijd en biedt hulp met geld, advies, expertise & netwerk. In het verleden heeft Wilde Ganzen meerdere malen met financiële steun en advies Stichting PECA geholpen. 

Lees meer »

Stichting Gave

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Samen met Stichting Gave heeft Stichting PECA verschillende bemoedigingsacties op touw gezet om (Pakistaanse) asielzoekers te bemoedigen en bewust te maken van hun situatie. 

Lees meer »

Stichting De Ondergrondse Kerk

Stichting De Ondergrondse Kerk is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen,  samen met Stichting PECA heeft het juridisch hulp gegeven aan christelijke slachtoffers van blasfemie in Pakistan. Hiervoor heeft Stichting De Ondergrondse Kerk ook financiële steun gegeven aan Stichting PECA.

Lees meer »

The Saviours Welfare

The Saviours Welfare is de partnerorganisatie van Stichting PECA in Pakistan. Veel projecten die Stichting PECA bij haar achterban naar voren brengt worden door The Saviours Welfare in Pakistan uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld bij het piek aantal besmettingen van het corona virus een noodhulp actie opgestart in de sloppenwijk 'Khaliq Nagar'. Voor deze actie zijn in Nederland door Stichting PECA financiële middelen verzameld, The Saviours Welfare verzorgt in Pakistan de coördinatie en uitvoer van het project. 

Lees meer »

Gereformeerde Zendingsbond

De gereformeerde zendingsbond verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. De GZB wil mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie. De GZB wil werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving. Deze visie deelt Stichting PECA samen zijn erg verschillende projecten ontstaan om te zorgen voor groei van het evangelie. Zo heeft de GZB de opzet van de Saviour's Church deels bekostigd. 

Lees meer »