The Saviours Welfare

The Saviours Welfare is de partnerorganisatie van Stichting PECA in Pakistan. Veel projecten die Stichting PECA bij haar achterban naar voren brengt worden door The Saviours Welfare in Pakistan uitgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld bij het piek aantal besmettingen van het corona virus een noodhulp actie opgestart in de sloppenwijk 'Khaliq Nagar'. Voor deze actie zijn in Nederland door Stichting PECA financiële middelen verzameld, The Saviours Welfare verzorgt in Pakistan de coördinatie en uitvoer van het project. 

Ook zorgt stichting The Saviours Welfare voor het dagelijkse bestuur van de school en kerk in de sloppenwijk 'Khaliq Nagar' ze coördineren het complete project in Pakistan, daar over leest u hier meer.