NIEUWS - 2019

Elke dag worden kinderen Christelijk geschoold...

Ook nu er zo veel zorgen zijn om de gevolgen van de waternoodsramp gaat scholing door. Elke dag is er onderwijs... Op de basisschool, middelbare school,  in het volwassenonderwijs en via catechese maken jonge en oudere Pakistanen kennis met het Christendom of leren ze er steeds meer van. 

Lees meer »

Gevolgen wateroverlast nog altijd groot

Nog elke dag ervaren de mensen in Khaliq Nagar de gevolgen van de heftige regenval en het wateroverlast als gevolg in het najaar. Huizen zijn verwoest, gezinnen leven op straat en er is een groot gebrek aan voedsel en andere eerste levensbehoeften. Het onderstaande filmpje laat zien wat de situatie is in de sloppenwijk en hoe de lokale mensen de nood ervaren. 

Lees meer »

Een bijeenkomst voor onderlinge verbondenheid

16 november was er een dag waarin werd gezocht naar samenwerkingen tussen religieuze partijen en politieke partijen rondom de sloppenwijk: 'Khaliq Nagar'. Christenen zijn in Pakistan slechts 2% van de totale bevolking, het christendom is een erg kleine godsdienst in het land. Om die reden is het belangrijk samen sterk te staan tegen een grote overmacht. Het was een fijne bijeenkomst waarin op een rustige en ontspannen manier over het geloof gesproken kon worden. 

Lees meer »

Foto verslag, noodhulp actie

Onderstaand een fotoreportage van de noodhulp actie, vele huizen zijn verwoest. Mensen leven op de straat en zijn alles kwijt... Er worden tijdelijke hutjes gebouwd waar de gezinnen voor korte tijd kunnen bivakkeren tot de huizen zijn herbouwd. Er is medische hulp en hulp door middel van voedselpakketten. 

Lees meer »

Noodhulp actie in werking!

Lahore, Pakistan – Eind augustus begon het, enorme veel regenval, dagenlang regen. Met als gevolg: overstromingen, huizen die verwoest worden, mensen die op straat staan, kinderen die niet naar school kunnen, gezinnen die geen geld hebben om aan voedsel te komen. In Pakistan was er begin september een noodtoestand, een derde van Pakistan stond onder water. Nog steeds staan gebieden onderwater.

Lees meer »

Ravage na wateroverlast groot, noodhulp actie opgezet!

Door enorme regen val en overstromingen is er een nood situatie in heel Pakistan. 1/3 van Pakistan staat onder water. Ook bij Lahore zijn overstromingen en is er sprake van wateroverlast. Er is veel schade ten gevolge van de overstromingen. De foto's laten de schade zien in de sloppenwijk, de nood is enorm groot. 

Lees meer »

Scholen volledig geopend

De basis- en middelbare school zijn volledig geopend voor onderwijs de kinderen ontmoeten elkaar naar een lange ware zomerperiode. De jongere kinderen konden met duplo spelen wat vanuit Nederland was gekomen. 

Lees meer »

Zwaar werk bij de steenfabrieken

Het werk bij de fabrieken gaat ook door tijdens perioden met veel hitte, regen of kou. Vrouwen en mannen met jonge kinderen werken dag in dag uit bij de steenfabrieken. Om deze cirkel van werk bij de fabrieken te doorbreken is er in de sloppenwijk onderwijs, een basisschool en voortgezet onderwijs waardoor volwassenen en kinderen opgeleid worden om in de toekomst de kans te krijgen op een goede baan. 

Lees meer »

Pastorale hulp bij de steenfabrieken

Naast dat er pastorale hulp is bij de gemeenteleden, is er ook pastorale hulp bij de steenfabrieken. Binnen het project: 'The Saviours Welfare' is er één pastor aangesteld voor pastorale hulp in de sloppenwijk en één pastor voor de pastorale hulp bij de steenfabrieken. 

Lees meer »

11 gezinnen vrijgekocht

In het eerste half jaar van 2022 zijn 11 gezinnen vrijgekocht, samen met een organisatie heeft Stichting PECA 10 gezinnen kunnen vrijkopen bij de steenfabrieken en een beter bestaan kunnen geven. Op verschillende manieren zijn de mensen geholpen u leest er alles over in het onderstaande verslag.  

Lees meer »