Ravage na wateroverlast groot, noodhulp actie opgezet!

Door enorme regen val en overstromingen is er een nood situatie in heel Pakistan. 1/3 van Pakistan staat onder water. Ook bij Lahore zijn overstromingen en is er sprake van wateroverlast. Er is veel schade ten gevolge van de overstromingen. De foto's laten de schade zien in de sloppenwijk, de nood is enorm groot. 

Veel inwoners hebben geen onderdak, er is geen voedsel, de mensen kunnen niet aan het werk omdat de steenfabrieken dicht zijn vanwege de ravage. Het water in de sloppenwijk zorgt voor ziekten zoals Tyfus en Cholera. Veel mensen worden ziek. Gelukkig is het gebouw met de school en kerk redelijk ongeschonden gebleven. Ook de waterpomp is voor veel mensen bereikbaar hier kan schoondrinkwater gehaald worden door inwoners van de sloppenwijk. 

In samenwerking met de organisatie: 'Max Maakt Mogelijk' is een noodhulp actie opgezet. Met het geld dat wordt ingezameld met deze actie wordt de ravage opgeruimd, hersteld en worden er voedselpakketten uitgedeeld... Voor meer informatie over de actie kijk hier

Uw hulp is nodig om noodhulp te kunnen bieden, u kunt doneren via onze website of onze bankrekening. Ook willen we kerken vragen te collecteren voor de noodhulp actie*. Als laatste en het belangrijkste willen we u vragen, te bidden voor de Christenen in Pakistan die het nu zo lastig hebben! 

"De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij hem bescherming zoeken." (Nahum 1: 7)

In de sloppenwijken mogen we zien dat de Christenen hun vertrouwen op God stellen, hij heeft altijd voor hen gezorgd en zal er ook nu zijn! In dat vertrouwen hebben we ook samen met omroep Max Maakt Mogelijk deze actie opgezet! 

* hier staan presentaties voor tijdens de kerkdienst

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.