PROJECT - THE SAVIOURS WELFARE

In 2010 is door de stichting in de sloppenwijk Khaliq Nagar, in de miljoenenstad Lahore een project gestart met betrekking tot de realisatie van christelijk onderwijs aan kinderen van arme dagloners uit Khaliq Nagar.

Wat begon met een klein schooltje en een wijkgebouw voor ouderen, groeide mede dankzij de steun van verscheidene organisaties uit tot een groot project. De verschillende onderdelen van project: 'The Saviours Welfare' zijn hieronder uitgewerkt.