PROJECT - THE SAVIOURS WELFARE

Stichting PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie die zich met project: ‘The Saviours Welfare’ inzet voor Pakistaanse Christenen in Khaliq Nagar een sloppenwijk in Lahore, Pakistan. In 2010 is er een kerkelijke gemeente gesticht en gestart met basisonderwijs, de afgelopen jaren is dit alleen maar gegroeid en is er een prachtig project! Wat begon met een kleine school en een wijkgebouw voor ouderen, groeide mede dankzij de steun van verscheidene organisaties uit tot een groot project. De verschillende onderdelen van project: 'The Saviours Welfare' zijn hieronder uitgewerkt.

HET SCHOOLGEBOUW

Het project: 'The Saviours Welfare' is oorspronkelijk gestart om basisonderwijs toegankelijk te maken voor kinderen uit Khaliq Nagar. Zodat kinderen instaat zijn om zichzelf te ontplooien en later een eigen inkomen te kunnen verdienen. Onderwijs & Scholing is een vereiste om armoede tegen te gaan.  De school in Pakistan wordt de 'Savioursschool' genoemd. 

Lees meer »

HET KERKGEBOUW

Naast de school met christelijk onderwijs, neemt de kerk ook een belangrijke plaats in binnen de sloppenwijk Khaliq Nagar. Iedere zondag worden er (protestantse) erediensten belegd. De kinderen van de kerk en het hostel bezoeken deze diensten met hun ouders, daarnaast komen ook vele anderen uit de sloppenwijken naar de Saviourschurch om de diensten te bezoeken, hieronder zijn veel arbeiders van de steenfabrieken. In totaal heeft de Saviours Church 475 leden. 

Lees meer »

OUDEREN IN KHALIQ NAGAR

In de sloppenwijk Khaliq Nagar wonen erg veel ouderen, deze ouderen hebben zorg nodig en moeten worden beschermd. Stichting PECA probeert met project: 'The Saviours Welfare' er voor verschillende groepen in de sloppenwijk te zijn. Ook voor de ouderen, deze hebben geen inkomen en zijn afhankelijk van hun kinderen, waar ze vaak ook bij in huis wonen. 

Lees meer »

HET VRIJKOPEN VAN SLAVEN

In 2017 en 2018 is de stichting gestart met een project om mensen vrij te kopen uit steenfabrieken wanneer er sprake is van een situatie met uitzichtloze schuldposities en het niet kunnen terugverdienen van geld vanwege medische redenen. 

Lees meer »

HET HOSTEL

De kinderen van slaven in de steenfabriek die binnen het schoolgebouw zijn worden ondergebracht in het hostel. Zo kunnen ze goed het onderwijs volgen en hebben ze tevens de zekerheid van voldoende zorg. Daarnaast wordt er zo voorkomen dat ze uiteindelijk zelf ook in de fabrieken terecht komen en weggelijden in armoede. 

Lees meer »

DE WATERPOMP

In de beginjaren van het project: 'The Saviours Welfare' is er vanuit het wijkgebouw (school en ontmoetingsplaats) ingezet op medische hulp in de vorm van een kleine medische post en apotheek. In de loop van de tijd bleek dat veel klachten gerelateerd zijn aan de slechte hygiëne en het drinkwater in de sloppenwijk.

Lees meer »

VOLWASSEN ONDERWIJS

Naast de normale scholing is er ook zo genoemd volwassenonderwijs. Er is een speciale ruimte ingericht voor naailes. Volwassen krijgen hier de kans om te leren naaien en daar mee later een eigen inkomen te verzorgen. Als de opleiding met goed gevolg wordt afgelegd ontvangen de studenten een naaimachine waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen opstarten!

Lees meer »

CATECHESE

's Avonds wordt er in de Saviourschurch catechese gegeven dit is er voor kinderen van het hostel, de school of van de kerk, maar de catechese is er ook voor de ouders van deze kinderen of voor de arbeiders van de steenfabrieken. Grote groepen verzamelen zicht voor het volgen van deze lessen. Het is waarlijk fantastisch om te zien hoe dit leeft in de sloppenwijken van Lahore. 

Lees meer »