DE WATERPOMP

In de beginjaren van het project: 'The Saviours Welfare' is er vanuit het wijkgebouw (school en ontmoetingsplaats) ingezet op medische hulp in de vorm van een kleine medische post en apotheek. In de loop van de tijd bleek dat veel klachten gerelateerd zijn aan de slechte hygiëne en het drinkwater in de sloppenwijk.

In 2017 is er een waterput geslagen op het terrein van de stichting waar mensen uit de buurt gefilterd water kunnen halen. Met deze waterput wordt er ingezet op het voorkomen van ziekten. Daarnaast is er ook de medische post nog, die voornamelijk zorg biedt voor de ouderen en kinderen. . 

Van de waterpomp wordt dagelijks door 5000 mensen gebruik gemaakt, hiervan is 90% moslim. Er is nog een waterpomp in de sloppenwijk deze is geslagen door aanhangers van de Islam, deze mag niet gebruikt worden door Christenen, dan wordt het water onrein, aldus de moslims. Door het bestuur van het project ter plaatse is er voor gekozen het water voor iedereen beschikbaar te maken om zo ook iets van de Christelijke waarden en identiteit uit te stralen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.