GRONDSLAG

Stichting PECA is een internationale organisatie. De grondslag van Stichting PECA is de Bijbel.

Door de verschillende belijdenisgeschriften weet stichting PECA zich verbonden met de Kerk van alle tijden en plaatsen.  In verbondenheid met  ons voorgeslacht vinden we herkenning in de de belijdenissen, zoals de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius en de drie formulieren van Eenheid voor de kerken.