VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe is Stichting PECA ontstaan?

Stichting PECA is in 2009 opgericht door Sylvester Bhatti nadat hij werd geconfronteerd met de nood van gevluchte Pakistaanse Christenen; Stichting PECA zet zich op verschillende manieren in voor Pakistaanse Christenen samen met de partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ in Pakistan.

In Pakistan worden Christenen gediscrimineerd, kunnen ze geen onderwijs volgen, geen belangrijke banen krijgen en worden ze gevangen gezet als er iets wordt gezegd wat tegen de Koran is. Dit zijn redenen voor Christenen om te vluchten uit Pakistan. Stichting PECA wil dat de Christenen zich bewust zijn van de situatie en die proberen aan te passen door in Pakistan te blijven. Het hele verhaal leest u hier.

Wat is het doel van Stichting PECA?

Het doel van Stichting PECA is: “Het verbeteren van de politieke, sociale en economische situatie van Pakistaanse Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’ in Lahore, Pakistan.” Dit doel wordt in samenwerking met partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ nagestreefd. 

Wat is de missie van Stichting PECA en waarin in ligt de grondslag?

De missie van Stichting PECA vinden we terug in de Bijbel in: Galaten 6:2: “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus Hebreeën 13:2: “Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.”

De grondslag van Stichting PECA is de Bijbel. De grondslag van Stichting PECA wordt verder uitgewerkt zoals te vinden is in de internationale ‘Tulip’ belijdenis van het calvinisme. Lees het hier.

Wat is ‘The Saviours Welfare’?

The Saviours Welfare is de partnerorganisatie van Stichting PECA in Pakistan, tevens is het ook de naam van het project wat in Pakistan is ontstaan om Christenen te helpen. Meer over de organisatie en het project leest u hier.  

Welke werkzaamheden verricht partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ in Pakistan?

Partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’ zet zich in voor vervolgde Christenen door het bieden van:

  • Onderdak voor dakloze ouderen en twee maal per dag een maaltijd.
  • Opvang voor kinderen van dagloners(kinderhostel)
  • Schoon drinkwater vanuit de waterpomp
  • Vanuit de plaatselijke kerk: (geestelijk) onderwijs, pastorale aandacht, wekelijkse kerkdienst en gebedsbijeenkomsten.
  • Vanuit de plaatselijke school: basisonderwijs, vervolgonderwijs, naailessen.
  • Op basis van projecten het vrijkopen van slaven bij de steenfabrieken en hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf middels microkrediet.
  • Juridische hulp

Meer weten over de werkzaamheden en foto's zien, klik hier

Wie is eigenaar van het bezittingen in Pakistan, het pand, de grond etc. ?

Het pand waarin The Saviours Welfare is gevestigd en de grond waarop dit pand staat is eigendom van het bestuur van de stichting in Pakistan. Dit is in 2020 van Sylvester Bhatti founder van Stichting PECA geschonken aan stichting: 'The Saviours Welfare' in Pakistan.

Hoe ziet het bestuur van stichting: 'The Saviours Welfare' er uit? 

De samenstelling van het bestuur van The Saviours Welfare bestaat uit verschillende personen uit Pakistan. Eerder was Sylvester Bhatti de voorzitter van de stichting in Pakistan. Begin 2020 heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan Azeem de general manager. Sylvester wil niet altijd meer in Pakistan zijn en meer tijd door brengen met zijn gezin in Nederland waar hij ook zijn normale werk heeft.

Hoe blijf ik op de hoogte van het werk van Stichting PECA en haar partnerorganisatie The Saviours Welfare? 

Op de homepage kunt in verschillende nieuwsblokjes updates zien en lezen over het werk in Pakistan. Daarnaast krijgt u door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief maandelijks updates in uw mailbox. U kunt u hier inschrijven.

Hoe kan ik doneren aan Stichting PECA?

U kunt eenmalig doneren middels de donatie knop op de website, de knop verwijst u automatisch door naar iDEAL waar u het bedrag en de omschrijving kunt invullen.

Daarnaast kunt u ook middels een overboeking naar het rekeningnummer van stichting PECA een eenmalige of maandelijkse gift geven. Direct doneren? Klik hier.

Hoe verwerft Stichting PECA haar vermogen?

Stichting PECA verwerft haar inkomsten in Nederland allereerst vanuit vaste giften van particulieren, kerken en organisaties. Daarnaast worden er middels projectvoorstellen en bewustwordingscampagnes fondsen geworven.

Hoe wordt het vermogen van Stichting PECA beheerd en besteed?

Het vermogen van Stichting PECA wordt beheerd door de penningmeester van Stichting PECA. Na afronding van een project wordt er aan het bestuur gerapporteerd over de gemaakte kosten. Binnengekomen giften worden, indien aangegeven, besteedt aan een specifiek doel en anders besteedt aan een door het bestuur gekozen project. Stichting PECA houdt 10% van haar giften in voor algemene kosten: fondsen werving, bewustwording, beheer en administratie. Oftewel het draaiende houden van Stichting PECA.

Hoe verantwoord Stichting PECA haar giften?

Besteding van financiële middelen in Pakistan loopt via de partnerorganisatie: ‘The Saviours Welfare’. Die leggen ook verantwoording af aan Stichting PECA na afloop van een project. Stichting PECA zorgt dat hier documentatie van gemaakt wordt, dit is terug te zien op de site. De meest recente verantwoordingsverslagen vindt u hier, jaarverslagen vindt u hier.

 

Meer weten over het beleid van Stichting PECA? Lees dan hier het meerjarenbeleidsplan. Heeft u vragen over Stichting PECA of partnerorganisatie: 'The Saviours Welfare'? Neem dan hier contact op.