NIEUWS - 2020

Een 'gewone' schooldag in Pakistan

In Pakistan zijn de scholen momenteel nog gewoon geopend, kinderen met een leeftijd boven de 12 jaar mogen ook naar school met in acht neming van de maatregelen, dit is een regel van de overheid. Zo werkt de Savioursschool dan ook. De lessen zijn anders als normaal vanwege de maatregelen, echter er is weer onderwijs en dat is erg fijn en waardevol. 

Lees meer »

Diplomering oud leerlingen Savioursschool

Een aantal leerlingen die de Savioursschool van groep 1 tot 8 heeft doorlopen heeft nu ook haar diploma's van groep 9 en 10. Dit kon eerder niet bij de Savioursschool nu kan dat wel. Deze oudleerlingen hebben deze klassen doorlopen bij een externe school. Stichting PECA en de Saviour's Welfare zijn blij te kunnen melden dat deze leerlingen met goede cijfers hun eind examens hebben afgesloten. Het is mooi te zien dat het (Christelijke) basisonderwijs van de Savioursschool een goede start is geweest om extern ook de laatste klassen af te sluiten. Dit groepje leerlingen gaat nu verder studeren op het voortgezet onderwijs. 

Lees meer »

Deelname cricket toernooi.

De Savioursschool tracht altijd lokale samenwerkingen aan te gaan met andere scholen om zo deels bekendheid te geven aan hun school en te laten zien dat ze 'gewoon' een door de overheid gecertificeerde school zijn die (Christelijk) onderwijs biedt en om ook de leerlingen niet alleen binnen de veilige vertrouwde wereld van de school te houden. 

Lees meer »

Kerkdiensten in Saviours Church

De gevolgen van corona zijn nog altijd merkbaar en nieuwe problemen blijven opkomen. Toch zijn we dankbaar in de huidige situatie in Pakistan. Het aantal corona gevallen is afgenomen de laatste periode en de scholen en kerken zijn geopend. Dit bemoedigd de Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’.

Lees meer »

Feestelijke opening op de school!

De gevolgen van corona zijn nog altijd merkbaar en nieuwe problemen blijven opkomen. Toch zijn we dankbaar in de huidige situatie in Pakistan. Het aantal corona gevallen is afgenomen de laatste periode en de scholen en kerken zijn geopend. Dit bemoedigd de Christenen in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’.

Lees meer »

Saviours Church weer in gebruik

Ook in Pakistan zijn er weer mogelijkheden om langzaam een aantal activiteiten weer uit te gaan voeren. Hieronder ook het geven van Geestelijk onderwijs in de Saviours Church en het beleggen van kerkdiensten. Hierin wordt geprobeerd 1,5 meter afstand te houden, dit lukt helaas niet altijd. 

Lees meer »

Update situatie in de sloppenwijk (JULI)

Bij de uitbraak van het corona virus in Pakistan ontstond er een strenge Lock Down, deze eerste strenge Lock Down duurde echter slechts een aantal weken. Daarna werd deze opgeheven om de zwakke economie van Pakistan niet te veel schade te brengen.

Lees meer »

Update situatie in de sloppenwijk (JUNI)

Het project om in het kader van het virus: ‘Covid-19’ in de sloppenwijken van Khaliq Nagar noodhulp te bieden loopt nu een aantal weken, veel voedselpakketten zijn uitgedeeld en zullen in de toekomst nog uitgedeeld gaan worden. De nood is nog steeds groot ook al is de Lock Down is opgeheven. Veel arbeiders kunnen weer aan het werk, helaas worden Christenen hierin gediscrimineerd want zo’n 95% van de Pakistaanse bevolking is Moslim.

Lees meer »

Update situatie in Pakistan (MEI)

De afgelopen weken mocht de totale Lock Down in Pakistan beëindigd worden. In eerste instantie leek dit positief nieuws voor de allerarmste Christenen in de sloppenwijk ‘Khaliq Nagar’. Echter het tegendeel is waar. Veel Christenen hebben hun ontslag gekregen. Een aantal Christenen vervoeren met een loader-riksha stenen voor de fabrieken, in dit werk krijgen Moslims vaak voorrang, helaas zien we dat ook in andere beroepen.

Lees meer »

Christelijke boeken voor de Saviour's school.

Afgelopen week werden door de leraren van de Saviour's school de christelijke boeken ontvangen voor christelijk onderwijs. Daarnaast wordt er ook les gegeven van uit boeken die door de overheid beschikbaar zijn gesteld, mede omdat er ook staatsexamens zijn, die daarmee overeen komen.

Lees meer »

Update voedselpakketten actie (APRIL)

Net als vele andere landen wordt ook Pakistan hard geraakt door het corona virus,  Pakistan is een arm land en kan daarom harde economische klappen slecht incasseren. De overheid van Pakistan heeft besloten om 11 mei nieuwe maatregelen in te voeren en de economie weer te laten draaien. Dit heeft gevolgen voor onze voedselpakketten actie, de screening zal nog strikter worden en er zal nog beter worden gekeken naar waar een voedselpakket echt noodzakelijk is! Stichting PECA wil de zelfredzaamheid van de arme christenen namelijk ook aanmoedigen. De voorlichting die middels posters en kleine bijeenkomsten wordt gegeven blijft zeer belangrijk. 

Lees meer »