BEWUSTWORDING

Stichting PECA houdt zich naast directe hulp ook bezig met bewustwording in Nederland en Europa. Stichting PECA wil de moeilijke situatie waar veel Pakistaanse christenen zich in bevinden aan de kaak stellen bij de overheid, maar ook bij de burgers. Om die reden spreekt Stichting PECA met politici en worden er presentaties op verschillende bijeenkomsten gegeven. Stichting PECA heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de SGP-beleidsnotitie ‘een ongemakkelijke waarheid’ over geloofsvervolging die in 2014 overhandigd is aan minister Koenders. Daarnaast heeft Stichting PECA gesproken op verschillende jongerenavonden. Ook heeft Stichting PECA in november 2015 een Pakistaans diner georganiseerd voor ongeveer 65 mensen. Dit was de eerste gezamenlijke maaltijd, daarna zijn er veel meer soort gelijke diners geweest, dit alles om de bewustwording binnen Nederland te vergroten. Wilt u samen met Stichting PECA een bijeenkomst of maaltijd organiseren, neem gerust contact met ons op. Dit kan door het contact formulier in te vullen of een mail te sturen naar maaltijd@peca-eu.com