PAKISTAN

Pakistan is een zeer groot land in Zuid-Azië, met bijna 200 miljoen inwoners, waarvan 98% moslim en 1,98% christen is. Om de christenen in Pakistan altijd op de tweede rang te houden werden er over de jaren heen veel maatregelen genomen in Pakistan.

Allereerst werd de islam de staatsreligie van Pakistan. Toch bleven de extremisten die de staat overnamen bang dat de christenen mogelijk hun niveau zouden bereiken omdat de christenen ver waren ontwikkeld op het gebied van onderwijs. Dat geeft hen natuurlijk het recht om een goede baan te eisen, maar wie zou dan het laagste werk moeten doen? De extremisten van Pakistan waren bang dat de christenen in Pakistan gelijk zouden worden aan hen, dan zouden ze in de politiek komen en goede banen krijgen. Dus om het niveau van de christenen te verlagen zijn de christelijke scholen genationaliseerd.

Het gevolg hiervan was dat er in de 15 jaar daarna geen intellectuelen of hoogopgeleiden meer voortkwamen uit de nieuwe generatie christenen. In die 15 jaar zijn de christenen in Pakistan zeer verzwakt. Daarom kunnen christenen tot op de dag van vandaag geen goede banen krijgen en zijn juist alle slechte banen alleen bestemd voor hen. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de vacature voor een schoonmaker, hierop staat duidelijk vermeld dat deze baan alleen bedoeld is voor mensen die niet moslim zijn.

CHRISTENEN IN PAKISTAN

Pakistan telt 200 miljoen inwoners, slechts 1,98% daarvan is Christen. 

Precies na 15 jaar zijn er in Pakistan vervolgens wijzigingen gemaakt aan de blasfemiewet 295 door er 295B aan toe te voegen. In 295B staat vermeld dat iedereen die iets zegt, wat tegen de koran is, levenslang gevangenis straf zal krijgen. Later is er ook 295C aan deze blasfemiewet toegevoegd, waarin staat dat iedereen die iets zegt, wat tegen Mohammed is, de doodstraf verdient. Dit werd een zogenaamde vergunning voor extremisten om christenen te vermoorden.

Deze maatregelen hebben er samen voor gezorgd dat er over de jaren heen veel aanslagen zijn geweest en vele mensen vermoord zijn. Denk bijvoorbeeld aan een christen die geen goed onderwijs krijgt en daardoor niet kan lezen. Die vervolgens gaat werken als schoonmaker voor een moslimbaas en bij het schoonmaken per ongeluk papieren of kranten weggooit waarop iets staat over de koran of over Mohammed. Volgens de wet mag deze persoon dan gestraft worden met een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf. (lees hier een aantal voorbeelden)

De belangrijkste reden voor een christen om weg te vluchten uit Pakistan, is dat zij weten dat het voor hen nu onmogelijk geworden is om gerechtigheid te krijgen in Pakistan. Een bekend voorbeeld is Asia Bibi. Zij werd veroordeelt voor het beledigen van de islam. Twee politieke leiders namen het openlijk op voor Asia Bibi en zeiden dat deze wetten afgeschaft moesten worden. Een van deze mannen was Salman Tasseer, de gouverneur van Punjab. Ondanks dat hij moslim was werd hij toch vermoord door zijn eigen beveiliger. De moordenaar wordt nu als held behandeld. Vele advocaten en rechters demonstreerden voor de vrijlating van deze moordenaar.
Het land dat voorheen democratisch was, heeft nu de islam als staatsreligie. In artikel 41 van de grondwet staat dat de president van Pakistan alleen moslim mag zijn. Hierdoor kunnen de christenen naast president en premier ook niet de belangrijkste posten in de politiek, het leger en de bureaucratie bereiken.

Pakistaanse christenen kiezen dus om te vluchten in plaats van gerechtigheid te zoeken in Pakistan. Door deze ongerechtigheid is PECA in 2009 opgericht. Het doel van PECA is om de stem van de Pakistaanse christenen te zijn.

Wij willen de Pakistaanse Christen bewust maken van hun problemen en hen helpen om gerechtigheid te krijgen in Pakistan.