NIEUWS - 2021

1e Kerstdag in Khaliq Nagar

Tijdens kerstavond, de avond voor 1e kerstdag is er een avonddienst geweest in de Saviourschurch. Op 1e kerstdag is er ook een kerkdienst geweest waarin kinderen van de zondagsschool ook verschillende toneelstukjes opvoerden. Hieronder ziet u een fotoreportage. 

Lees meer »

Kinderkerstfeest in de Saviourschurch

Voor het project: 'The Saviours Welfare' is het normaal dat er vaker kinderkerstfeest wordt gevierd. Dit wordt georganiseerd voor de kinderen van de saviours school maar ook  voor de kinderen van het hostel en de kerk. De afbeeldingen hieronder tonen een fotoreportage van het kinderkerstfeest voor de kinderen van de kerk en het hostel. Hier waren ook veel ouders bij aanwezig. De kinderen hebben een voorstelling gedaan rondom het kerstevangelie en daarnaast waren sommige kinderen verkleed als de kerstman. Wat daar veel meer leeft dan in Nederland waar we veel aandacht hebben voor sinterklaas. 

Lees meer »

4e adventszondag, uitdelen kerstpakketten

Zondag, 19 december was de vierde adventszondag in de Saviours Church. Een gemeentelid heeft toen de 4e adventskaars aangestoken. In de dienst was middels onderwijzing, muziek en lezen veel aandacht voor het kerstevangelie. Het is mooi om te zien dat het rond de kerstdagen nu mogelijk is om in beperkte groepen toch kerkdiensten te kunnen beleggen in Saviours Church. 

Lees meer »

Ongeveer 20 gezinnen vrijgekocht in 2021!

In 2021 is het Stichting PECA gelukt om in samenwerking met een aantal organisaties en particulieren rond de 20 gezinnen vrij te kopen van de steenfabrieken door hun schulden af te lossen en hen een nieuw toekomstperspectief te bieden met een inkomsten generende programma. Over het vrijkopen in 2021 is een aparte gids samengesteld, die kunt u hieronder downloaden! 

Lees meer »

Klassenhoofden op de Saviourschurch

In Nederland is het ongebruikelijk, publiekelijk leiders in de klas aan te wijzen. In Pakistan is dit echter heel normaal. Jaarlijks worden er leiders gekozen die in de klas het voortouw nemen, aanspreekpunt zijn voor andere scholieren en tegelijkertijd de meester, juf of docent van hulp kunnen zijn. Afgelopen week zijn deze klassenhoofden gekozen, hieronder een fotoreportage. 

Lees meer »

Noodhulp actie nog dagelijks nodig!

Het werk in Pakistan gaat door, ook tijdens een coronacrisis, er wordt nog dagelijks (Christelijk) onderwijs gegeven op de scholen in de sloppenwijk en zondags worden er Protestantse kerkdiensten belegd. Dit wordt bemoeilijkt door een ‘Smart Lockdown’ die tot januari 2022 duurt. Veel Christenen zitten nog steeds zonder werk en hebben erg te lijden onder de situatie die maar blijft voortduren. Stichting PECA probeert met project: ‘The Saviours Welfare’ hulp te bieden waar dit kan. Momenteel wordt er nog veel voorlichting gegeven over de vaccinatiecampagne in Pakistan, met als resultaat dat 60% van de volwassenen in de sloppenwijk is gevaccineerd.

Lees meer »

Schoolboeken voor de Savioursschool

Voor de Savioursschool zijn nieuwe schoolboeken in gebruik genomen begin november. De leerlingen zijn blij met het nieuwe materiaal. De foto's hieronder laten verschillende leerlingen zien die samen met hun docenten en de schoolboeken op de foto gaan. 

Lees meer »

Onderhoud aan de speeltoestellen

Een aantal speeltoestellen op het schoolplein van de Savioursschool was aan het nodige onderhoud toe. Een lokale klusjesman heeft dit onderhoud uitgevoerd en is op de foto hieronder bezig met onderhoud aan de wipwap. 

Lees meer »

Gemeentelid knipt bij de ouderenopvang!

Een gemeentelid uit de saviourschurch die in het dagelijks leven kapper is heeft afgelopen weekend de ouderen van de ouderopvang een kosteloze knipbeurt gegeven. De dakloze ouderen die opgevangen worden in het ouderenhuis via project: 'The Saviours Welfare' hebben geen geld en kunnen niet naar een kapper. 

Lees meer »

Vrouwen krijgen les in het naaicentrum

Het naaicentrum is weer open voor volwassenonderwijs, na een lange tijd van sluiting door de coronamaatregelen. Verschillende volwassen vrouwen krijgen een opleiding om in de toekomst een onderneming te kunnen beginnen of in de toekomst uitzicht te hebben op beter werk. 

Lees meer »

Lessen in het computerlokaal

Een onderdeel van het voortgezet onderwijs vindt plaats in het computerlokaal en het siencelab. Het computerlokaal wordt hiernaast ook gebruikt voor een soort: 'volwassenonderwijs', net als bij het naailokaal, waar volwassenvrouwen leren te werken met een naaimachine. Een lokale IT'er geeft deze lessen in het computerlokaal 's avonds wanneer de school voor de rest dicht is. De volwassenen die deze trainingen volgen hebben zo een betere kans op werk en kunnen omgaan met computers in veel praktische zaken. 

Lees meer »

Kerkdiensten in de Saviourschurch

Sinds 26/09 zijn er weer kerkdiensten mogelijk in de saviourschurch (onder strenge maatregelen), door de weeks zijn er daarnaast ook gebedsbijeenkomsten en catechisatiebijeenkomsten. De stoelen zijn voor de hitte weggehaald, later deze maand worden de stoelen teruggeplaatst wanneer de ergste hitte over is. 

Lees meer »