NIEUWS - 2023

Rust Pakistan weer gekeerd?

De afgelopen weken zijn intensieve weken geweest voor het bestuur van het project ter plaatse. Er is veel gebeurt in het land, veel onrust, veel oproer en Moslimextremisme. Wat gepaard ging met het in brand steken van kerken, het vermoorden van Christenen en veel onrust. 

Lees meer »

Vanochtend werden wij door een van onze gemeenteleden gewaarschuwd dat een groep extremisten van plan was ons aan te vallen...

“In de stad Jaranwala zouden pagina’s uit een koran zijn gescheurd. Woedende moslims gingen vervolgens de straat op en lieten een spoor van vernielingen achter. Relschoppers plunderden huizen van christenen en staken kerken in brand.” (Reformatorisch Dagblad; 2023)Afgelopen week is enorme onrust ontstaan, duizenden moslims zijn de straat op gegaan en hebben tientallen kerken vernield. Ook in de omgeving van Khaliq Nagar (waar ons project gevestigd is) werden kerken vernield. De dreiging voor de slopppenwijk Khalig Nagar is enorm omdat hier voornamelijk Christenen wonen.Sylvester founder van de stichting en het project is momenteel in Pakistan en maakte het extremisme van dichtbij mee. Hij zag hoe kerken vernield werden. Ook het project werd bedreigd: “Vandaag was de meest angstige dag voor ons. Vanochtend werden wij door een van onze gemeenteleden gewaarschuwd dat een groep extremisten van plan was ons aan te vallen”. (Sylvester Bhatti). Op dit moment is het project ongerept. Doordat Sylvester aanwezig was is er snel geschakeld en is er nu een aanvullende politie bewaking, naast de reguliere bewakking.“We hebben eerst alle ouderen en kwetsbare mensen elders ondergebracht. Alle kinderen werden geëvacueerd. Vervoglens hebben wij ons klaargemaakt met de kerkenraad en vrijwilligers van de jeugd… …Samen met alle lokale kerken hebben we een bijeenkomst georganiseerd, hier hebben we de jongeren voorlichting gegeven over hoe zij moeten handelen en reageren op zo’n aanslag.” (Sylvester Bhatti)De grote vernieling die er ontstaan is en nog steeds toeneemt zorgen voor veel nood. Naast kerken zijn ook huizen vernield. Mensen staan op straat. Sylvester ziet de nood en heeft meteen bij het bestuur in Nederland de vraag voor hulp neergelegd. Door snel te schakelen wordt eerste hulp op dit moment geboden, vernielingen worden met alle gevaar van dien opgeruimd. Mensen krijgen onderdak en ontvangen voedselpakketten.Uw steun is in deze verdrietige situatie nodig om deze hulp de komende tijd te kunnen geven en bij de kerken in de regio iets te laten zien van de barmhartigheid van onze Here.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,Hij bevrijdt hen uit de nood.Gebroken mensen is de HEER nabij,Hij redt wie zwaar wordt getroffen.Psalm 34:18-19Ook willen wij u vragen te bidden voor de Christenen in nood, die het op dit moment lastig hebben en bang zijn voor verdere vernielingen en aanslagen.

Lees meer »

40° garden Celsius in de sloppenwijk

Op dit moment is het zomervakantie in Pakistan, na de start van het nieuwe schooljaar in april is er een aantal maanden lesgegeven. Nu is er enkele weken geen onderwijs, zomervakantie. Docenten zijn deels aan het werk voor de kinderen met achterstanden, en hebben deels ook zomervakantie. Veel van de kinderen zijn gewoon in het hostel omdat ouders op de steenfabrieken werken.

Lees meer »

Eind van het schooljaar, begin van een nieuw schooljaar

Het schooljaar is voorbij, eind maart, begin april eindigt jaarlijks het schooljaar. Eind april begint het nieuwe schooljaar. De rapporten werden uitgedeeld en de kinderen die klaar zijn met de basisschool of het voorgezet onderwijs krijgen hun diploma. Mooi om te zien hoeveel kinderen (Christelijk) onderwijs kunnen ontvangen en hoe veel kinderen zo uit de cirkel van armoede gehaald worden. 

Lees meer »

Update werk Stichting PECA

De eerste weken van 2023 zijn verstreken. Het project gaat zijn 'normale gang'. Alles lijkt rustig en normaal. Toch zijn er ook zorgen. Gezinnen ervaren nog dagelijks nood, als het gaat om de basis behoeften en het vinden van werk. Veel gezinnen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun behoeften te voorzien. Voor de overstromingen waren er ook gezinnen die geen werk hadden of gezinnen met te weinig financiële middelen om te voorzien in basisbehoeften. Eind 2022, begin 2023 is de situatie heftiger. De inflatie is hoog in Pakistan en sommige normale levensmiddelen zijn niet meer beschikbaar, zoals: meel en rijst. De oogsten hiervan zijn in Pakistan mislukt. Het product is niet beschikbaar, wanneer het wel beschikbaar is dan is de prijs zo hoog dat mensen het als nog niet kunnen betalen. Waar in Nederland de lonen voor werkenden stijgen is dat in Pakistan niet zo. 

Lees meer »