Update werk Stichting PECA

De eerste weken van 2023 zijn verstreken. Het project gaat zijn 'normale gang'. Alles lijkt rustig en normaal. Toch zijn er ook zorgen. Gezinnen ervaren nog dagelijks nood, als het gaat om de basis behoeften en het vinden van werk. Veel gezinnen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun behoeften te voorzien. Voor de overstromingen waren er ook gezinnen die geen werk hadden of gezinnen met te weinig financiële middelen om te voorzien in basisbehoeften. Eind 2022, begin 2023 is de situatie heftiger. De inflatie is hoog in Pakistan en sommige normale levensmiddelen zijn niet meer beschikbaar, zoals: meel en rijst. De oogsten hiervan zijn in Pakistan mislukt. Het product is niet beschikbaar, wanneer het wel beschikbaar is dan is de prijs zo hoog dat mensen het als nog niet kunnen betalen. Waar in Nederland de lonen voor werkenden stijgen is dat in Pakistan niet zo. 

Binnen het project is in begin 2022 al een loonsverhoging geweest en sinds de overstromingen monitort het bestuur ter plaatse de situatie van de projectmedewerkers. Net als alle anderen in de sloppenwijk krijgen ook deze mensen waar nodig ondersteuning met voedselpakketten als dit nodig is. Daarnaast is er ook financiële hulp als dit nodig is. 

Samenkomst op Urk
Eind 2022 is er een samenkomst geweest op Urk waarin Christenen van Urk samen met een deel van het bestuur van Stichting PECA ervaringen deelden over het werk in Pakistan. Samen werd er in gebed gegaan die avond en ook werd er die avond geld ingezameld voor het werk van Stichting PECA. 

Hiervan zijn de eerste resultaten zichtbaar: de woning van de pastor is gerenoveerd en er is geïnvesteerd in zonnepanelen voor op het dak van het project gebouw. 

Bidden voor Christenen in Pakistan
De kracht van gebed is groot. Dagelijks bidden de Christenen in Pakistan voor de mensen in Europa, om het geloof niet te verliezen. Ook bidden de Christenen om hulp in de moeilijke tijd die ze momenteel door gaan. 

Wij willen u vragen de allerarmste Christenen ook niet te vergeten in uw gebeden. Concreet zou u kunnen bidden en danken voor: 

  • Bidden voor de docenten op de Saviours School, dat ze kinderen mogen leren kennis maken het evangelie.
  • Bidden voor de pastors die dagelijk de grote nood zien onder arbeiders bij de steenfabrieken, dat ze de mensen daar kunnen bemoedigen en kunnen helpen naar een betere situatie. 
  • Danken dat het project onder Gods zegen door gaat en dat al zoveel mensen kennis hebben kunnen maken met het Christendom. 
  • Danken dat met de noodhulpactie mensen dagelijks geholpen kunnen worden met bijvoorbeeld een voedselpakket of medicijnen. 

Gerenoveerde huis Pastor (actie Urk)

Plaatsing zonnepanelen (actie Urk)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.