MISSIE

Stichting PECA werkt onder Pakistaanse christenen binnen en buiten Pakistan die gevlucht zijn of door hun geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen. Stichting PECA verzorgt noodopvang en zet zich in om de situatie van deze christenen te verbeteren. De missie van Stichting PECA vinden we terug in:

Galaten 6:2: “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”

Hebreeën 13:2: “Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.”