STICHTING PECA

PAKISTANI EUROPEAN CHRISTIAN ALLIANCE

WIE WIJ ZIJN

Stichting PECA is een in Nederland geregistreerde organisatie die zich internationaal in zet voor Pakistaanse christenen in nood vanuit een bijbelse opdracht. 

WAT WE DOEN

Stichting PECA zet zich in voor vervolgde Pakistaanse christenen door het bieden van, onderdak, levensonderhoud, medische hulp, (geestelijk) onderwijs, juridische hulp & bemoediging.

WAT U KUNT DOEN

Bid voor de Pakistaanse christenen in nood en voor het werk van Stichting PECA. Help mee aan de bewustwording in Nederland en steun Stichting PECA.

NIEUWS UPDATES

Eind van het schooljaar, begin van een nieuw schooljaar

Het schooljaar is voorbij, eind maart, begin april eindigt jaarlijks het schooljaar. Eind april begint het nieuwe schooljaar. De rapporten werden uitgedeeld en de kinderen die klaar zijn met de basisschool of het voorgezet onderwijs krijgen hun diploma. Mooi om te zien hoeveel kinderen (Christelijk) onderwijs kunnen ontvangen en hoe veel kinderen zo uit de cirkel van armoede gehaald worden. 

Lees meer »

Update werk Stichting PECA

De eerste weken van 2023 zijn verstreken. Het project gaat zijn 'normale gang'. Alles lijkt rustig en normaal. Toch zijn er ook zorgen. Gezinnen ervaren nog dagelijks nood, als het gaat om de basis behoeften en het vinden van werk. Veel gezinnen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun behoeften te voorzien. Voor de overstromingen waren er ook gezinnen die geen werk hadden of gezinnen met te weinig financiële middelen om te voorzien in basisbehoeften. Eind 2022, begin 2023 is de situatie heftiger. De inflatie is hoog in Pakistan en sommige normale levensmiddelen zijn niet meer beschikbaar, zoals: meel en rijst. De oogsten hiervan zijn in Pakistan mislukt. Het product is niet beschikbaar, wanneer het wel beschikbaar is dan is de prijs zo hoog dat mensen het als nog niet kunnen betalen. Waar in Nederland de lonen voor werkenden stijgen is dat in Pakistan niet zo. 

Lees meer »