Rust Pakistan weer gekeerd?

De afgelopen weken zijn intensieve weken geweest voor het bestuur van het project ter plaatse. Er is veel gebeurt in het land, veel onrust, veel oproer en Moslimextremisme. Wat gepaard ging met het in brand steken van kerken, het vermoorden van Christenen en veel onrust. 

De afgelopen weken is het relatief rustiger geworden. In het perspectief van hoe de situatie was. Toch is er ook nu weer nieuwe onrust door de escalatie in Israël, veel Moslims kiezen kant voor Hamas en daarmee tegen Israël en het Joodse volk. In Pakistan versterkt dit de verdrukking van de Christenen. 

Afgelopen maanden heeft Stichting PECA veel nieuwe kinderen ontvangen op de basisschool en ook tegelijkertijd ook het hostel uitgebreid om hier ook extra kinderen te ontvangen. We zijn dankbaar dat we in zoveel gezinnen en voor zoveel kinderen een rol van betekenis mogen spelen. Kinderen leren schrijven, rekenen, lezen en bovenal ze leren Jezus Christus kennen. 

Om specifiek te zijn, er zijn nieuwe bedden geplaatst, ruimtes zijn uitgebreid en er is een toiletgebouw geplaatst. Er zijn door de onrust in Pakistan extra camera’s rondom en in pand geplaatst voor de veiligheid. In overeenstemming met de regelgeving van de overheid voor gecertificeerde scholen is het beveiligingsteam uitgebreid van 3 naar 5 beveiligers

In de afgelopen periode zijn we nog steeds actief bezig met het verspreiden van voedselpakketten en het bieden van hulp aan getroffen kerken en getroffen Christelijke gezinnen. Dit is enorm belangrijk in deze onzekere en onrustige periode. 

Als bestuur van Stichting PECA willen we via deze weg onze dank uitspreken voor de overvloedige steun die er de afgelopen maanden was en nog steeds is. Uw bijdrage heeft de bovengenoemde doelen mede mogelijk gemaakt. Stichting PECA en de Pakistaanse Christenen kunnen niet zonder uw steun. 

Ook in de komende weken en maanden zal uw hulp hard nodig zijn, de temperatuur zakt in Pakistan en het wordt snel kouder. Vorst in de wintermaanden is normaal in Pakistan net als een koude ijzige wind. Om die reden zal Stichting PECA bij de voedselpakketten ook dekens uit te delen en is het pand voor veel verschillende leeftijdsgroepen een plek voor ontmoeting en beschutting. 

Via deze nieuwsbrief willen wij in het bijzonder onze dank uitspreken voor Betty Schouwenaar en de andere betrokkenen bij het initiatief KREATIVO. Waarbij kerstkaarten gemaakt worden waarvan de opbrengst is voor het werk van Stichting PECA

Naast financiële steun willen wij er bij u op aandringen de Pakistaanse Christenen ook in uw gebeden aan God op te dragen.