Vanochtend werden wij door een van onze gemeenteleden gewaarschuwd dat een groep extremisten van plan was ons aan te vallen...

“In de stad Jaranwala zouden pagina’s uit een koran zijn gescheurd. Woedende moslims gingen vervolgens de straat op en lieten een spoor van vernielingen achter. Relschoppers plunderden huizen van christenen en staken kerken in brand.” (Reformatorisch Dagblad; 2023)

Afgelopen week is enorme onrust ontstaan, duizenden moslims zijn de straat op gegaan en hebben tientallen kerken vernield. Ook in de omgeving van Khaliq Nagar (waar ons project gevestigd is) werden kerken vernield. De dreiging voor de slopppenwijk Khalig Nagar is enorm omdat hier voornamelijk Christenen wonen.

Sylvester founder van de stichting en het project is momenteel in Pakistan en maakte het extremisme van dichtbij mee. Hij zag hoe kerken vernield werden. Ook het project werd bedreigd: “Vandaag was de meest angstige dag voor ons. Vanochtend werden wij door een van onze gemeenteleden gewaarschuwd dat een groep extremisten van plan was ons aan te vallen”. (Sylvester Bhatti). Op dit moment is het project ongerept. Doordat Sylvester aanwezig was is er snel geschakeld en is er nu een aanvullende politie bewaking, naast de reguliere bewakking.

“We hebben eerst alle ouderen en kwetsbare mensen elders ondergebracht. Alle kinderen werden geëvacueerd. Vervoglens hebben wij ons klaargemaakt met de kerkenraad en vrijwilligers van de jeugd… …Samen met alle lokale kerken hebben we een bijeenkomst georganiseerd, hier hebben we de jongeren voorlichting gegeven over hoe zij moeten handelen en reageren op zo’n aanslag.” (Sylvester Bhatti)

De grote vernieling die er ontstaan is en nog steeds toeneemt zorgen voor veel nood. Naast kerken zijn ook huizen vernield. Mensen staan op straat. Sylvester ziet de nood en heeft meteen bij het bestuur in Nederland de vraag voor hulp neergelegd. Door snel te schakelen wordt eerste hulp op dit moment geboden, vernielingen worden met alle gevaar van dien opgeruimd. Mensen krijgen onderdak en ontvangen voedselpakketten.

Uw steun is in deze verdrietige situatie nodig om deze hulp de komende tijd te kunnen geven en bij de kerken in de regio iets te laten zien van de barmhartigheid van onze Here.

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood.
Gebroken mensen is de HEER nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Psalm 34:18-19

Ook willen wij u vragen te bidden voor de Christenen in nood, die het op dit moment lastig hebben en bang zijn voor verdere vernielingen en aanslagen.