Update situatie in de sloppenwijk (JULI)

Bij de uitbraak van het corona virus in Pakistan ontstond er een strenge Lock Down, deze eerste strenge Lock Down duurde echter slechts een aantal weken. Daarna werd deze opgeheven om de zwakke economie van Pakistan niet te veel schade te brengen.

Nadat alles naar de situatie voor de uitbraak was terug gedraaid is de situatie veranderd, het aantal besmettingsgevallen werd steeds groter. Vandaag zijn er in totaal 207.000 gevallen gemeld, dit zijn alleen de gemelde gevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk velen malen hoger.

Het gevolg van deze stijging aan besmettingsgevallen zorgt voor een strengere Lock Down als de eerste. Dit heeft ten gevolg dat veel winkels weer zijn gesloten en dat mensen zich niet vrij door de sloppenwijk mogen bewegen waardoor mogelijkheden om inkomen te verwerven er niet zijn.

De gevolgen van de strenge Lock Down voor de situatie van de Christenen in de sloppenwijk zijn groot. Veel Christenen uit de sloppenwijk werken als dagloner of rijden op een loader-riksha om stenen te vervoeren. Dit werk gebeurt nu helemaal niet meer ook niet door Moslims, die in dit werk veel werden voorgetrokken in de afgelopen tijd na de eerste Lock Down.

Ook Christenen die werken bij mensen thuis, als bijvoorbeeld elektricien, tuinman of schoonmaker kunnen niet aan het werk.

Het aantal voedselpakketten wat nodig is om hulp te bieden aan de mensen die betrokken zijn bij de kerk en de school neemt toe. Stichting PECA ziet een toenemende zorg onder de Christenen. Ook de kerk en de school zijn door de strenge Lock Down gesloten. In het begin van de maand juni zijn er al zo’n 277 pakketten verspreid.

In de sloppenwijk zijn ook een heel aantal mensen besmet geraakt, deze melden zich niet altijd voor een test, met als reden dat wanneer ze in het ziekenhuis overlijden het lichaam niet wordt vrij gegeven aan de nabestaanden. Binnen de betrokken bij de kerk en school zijn ook besmettingsgevallen. Zo is ook de bewaker besmet geraakt.

In Nederland lijkt de situatie te verbeteren, dit is mooi echter in Pakistan verslechterde de situatie alleen maar meer. Stichting PECA wil u vragen om te bidden voor de Christenen, gebed is namelijk het sterkste wapen! Ook wil Stichting PECA u vragen om het werk in Pakistan niet te vergeten in uw gaven.

Op de website kan sinds kort gedoneerd worden middels een knop op de homepagina.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.