HET SCHOOLGEBOUW

Het project: 'The Saviours Welfare' is oorspronkelijk gestart om basisonderwijs toegankelijk te maken voor kinderen uit Khaliq Nagar. Zodat kinderen instaat zijn om zichzelf te ontplooien en later een eigen inkomen te kunnen verdienen. Onderwijs & Scholing is een vereiste om armoede tegen te gaan.  De school in Pakistan wordt de 'Savioursschool' genoemd. 

De Savioursschool is in 2019 uitgebreid met een tweede gebouw en is geregistreerd als officiële school. De school voldoet aan de eisen voor het primaire en voortgezette onderwijs, hierdoor wordt een diploma ook door de overheid erkend. De Savioursschool heeft sinds de uitbreiding in 2019 ook een eigen sciencelab en computerlokaal. 

In september 2019 was het zover dat de school ook op officiële wijze geopend mocht worden door Sylvester Bhatti. Hij was het die oorspronkelijk in 2010 het project startte in de sloppenwijk in Lahore. 

Circa 280 kinderen krijgen midden in de sloppenwijken van Khaliq Nagar, in de miljoenenstad Lahore kans op een betere toekomst. Het onderwijs is voor de allerarmsten kosteloos en waar ruimte is voor een bijdrage, daar wordt die in overleg vastgesteld. 

Een deel van de vaste lasten van de school, onder andere de salarissen voor de docenten worden door stichting PECA ondersteund. Stichting PECA steunt het project voor een periode van vijf jaar, in deze periode zal steeds meer worden toegewerkt naar financiële zelfstandigheid van het project ter plaatse. 

Midden in de sloppenwijk Khaliq Nagar in Lahore wordt het evangelie van Christus onderwezen. In een land waarin christenen worden onderdrukt en gediscrimineerd is dit erg bijzonder dat dit kan, hier zijn wij intens dankbaar voor. 

Informatiesheet School
PDF – 329,5 KB 309 downloads

COMPUTERLOKAAL

OPENING VAN DE SCHOOL IN 2019

VOLWASSENENONDERWIJS (ALFABETISERING)

BASISSCHOOL 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.