Bijzonder Noden

Wie is Bijzondere Noden?
Samen dienen vanuit de kerk. Dat is waar Bijzondere Noden voor staat. Wij geloven dat de Bijbelse opdracht tot dienstbaarheid een opdracht voor Gods kerk is. Daarom geeft Bijzondere Noden handen aan de kerk in meer dan 30 verschillende landen.

Steun aan kwetsbaren via lokale kerken

Wij steunen de meest kwetsbare mensen van de samenleving en focussen ons daarbij met name op het verlenen van eerste levensbehoeften. Dat doen we door lokale kerken in het buitenland te ondersteunen en versterken, zodat onze naasten kunnen zien wie de Bron is van onze naastenliefde en zodat God uiteindelijk aan Zijn eer komt wanneer wij onze naasten dienen.

Wat voor hulp geeft Bijzondere Noden?

Wij hebben drie aandachtsgebieden: structurele hulp, noodhulp en vervolgde kerk. Voor al onze projecten geldt: daad gaat hand in hand met het Woord.

  • Structurele hulp: Structurele hulp verlenen wij aan kwetsbaren die langdurig onze zorg en hulpverlening nodig hebben, zoals gehandicapten, wezen, weduwen, straatkinderen. Tegelijkertijd stimuleren we zelfredzaamheid, door de nodige middelen en trainingen te geven die nodig zijn voor het zelf kunnen voorzien in levensonderhoud. Kijk voor onze structurele projecten op www.bijzonderenoden.nl/structurelehulp
  • Noodhulp: Wanneer er humanitaire rampen plaatsvinden, verlenen wij noodhulp. Doordat we in veel landen al aanwezige contacten hebben, kan er snel geschakeld worden om slachtoffers te steunen. Kijk voor onze noodhulpprojecten op www.bijzonderenoden.nl/noodhulp
  • Vervolgde Kerk: Het zorgen voor en bemoedigen van verdrukte christenen is een opdracht voor de kerk. We steunen huisgemeenten, tentenmakers en dragen bij aan toerusting van vervolgde christenen door middel van christelijke lectuur. Kijk voor onze vervolgde kerk projecten op www.bijzonderenoden.nl/vervolgdekerk

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.