Het onstaan van Stichting PECA

Gepubliceerd op 17 juli 2019 om 18:12

Het is in 2007 als Sylvester Bhatti een oudere Pakistaanse christin ontmoet. Ze leeft op straat, haar asielaanvraag in Nederland is afgewezen en haar dossier is gesloten. Mensen ‘gebruiken’ haar als schoonmaakster en deze 65-jarige vrouw heeft het leven van een slavin. Sylvester neemt haar tijdelijk in huis en zoekt alle puzzelstukjes, die er nodig zijn om een nieuwe procedure te beginnen, bij elkaar. Na een half jaar wordt een nieuwe aanvraag procedure gestart, de vrouw kan vanaf dat moment weer in een asielzoekerscentrum wonen. Na enige tijd krijgt ze wel toestemming om in Nederland te blijven, en ze woont nu in een eigen huisje in Amersfoort bovendien krijgt ze het respect dat ze verdient. 

Zij was de eerste die door Sylvester op deze manier geholpen werd. Er volgden er meer en in 2009 heeft Sylvester samen met andere Pakistanen die in Nederland wonen PECA in het leven geroepen en zijn zij geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

In de begintijd van haar bestaan heeft PECA zich voornamelijk gericht op christelijke Pakistanen die asiel aanvragen in Nederland. De ervaring was dat de aanvragen erg snel door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgewezen werden. Omdat er veel laaggeletterdheid is onder christelijke Pakistanen en zij weinig weten van de asielprocedure in Nederland, helpt PECA deze mensen nu met alle formaliteiten. Advocaten hebben vaak niet de tijd die nodig is om al het nodige voorwerk te doen voordat een aanvraag ingediend kan worden en daarom doet PECA dit voor de mensen die bij hen aankloppen. Wanneer dit voorwerk gedaan is, is het gemakkelijker advocaten te benaderen en het resultaat is dat meer verzoeken ingewilligd worden. 

Het werd duidelijk dat Pakistanen die al in Nederland woonden, hun broeders en zusters wel wilden helpen maar niet wisten hoe dat moest. Daarom heeft PECA van 2009 tot 2011 tijd besteed aan bewustwording van Nederlandse Pakistanen hoe zij binnen de wettelijke kaders in Nederland kunnen helpen. 

In 2010 bezoekt Sylvester zijn familie in Pakistan en ziet dan veel laaggeletterdheid onder christenen, mensen die weinig van politiek weten en mensen die niet weten wat hun rechten zijn in hun eigen land Pakistan. De twee daarop volgende jaren geeft PECA leiderschapstrainingen en werkt aan bewustwording in Pakistan. De broer van Sylvester wordt de partner in Pakistan. Hij treft de voorbereidingen voor de bijeenkomsten en zorgt voor reisschema’s. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.