Wateroverlast in de sloppenwijk

Afgelopen week hebben we goed nieuws mogen ontvangen uit Pakistan het gaat beter met Pastor Thomas. Hij is herstellende en zal binnenkort zijn taken voor project: ‘The Saviours Welfare’ weer kunnen oppakken. Wij zijn erg dankbaar voor dit voorspoedige herstel, na een aantal dagen in het ziekenhuis en een operatie is hij nu in zijn herstelproces.

In Pakistan worden de coronaregels aangescherpt, de regelingen en voorschriften zijn op het niveau van mei 2020, tijdens de eerste zware Lock Down. De kerkdiensten mogen niet doorgaan, er kan géén catechese worden gegeven in de Saviours Church en ook de school kan géén kinderen ontvangen.

Afgelopen week is er overleg geweest hoe er nu toch lesgegeven kan worden. De docenten zijn hiervoor samengekomen met het bestuur van het project. Er zijn plannen gemaakt om ook bij de kinderen/gezinnen thuis het onderwijs mogelijk te maken…

Een bijkomend probleem in een tijd waarin de corona regels worden aangescherpt is het rioleringssysteem in de sloppenwijk: ‘Khaliq Nagar’. Het rioleringssysteem is oud en wordt niet verbeterd of vervangen door de overheid. Er ontstaan gaten en breuken in het buizennetwerk. Dit zorgt ervoor dat vervuild water de sloppenwijk instroomt en afvalwater niet goed verwerkt kan worden. Een probleem dat ontstaat door de gaten en breuken is dat dit vervuilde afvalwater ook ziektes zoals Tyfus de sloppenwijk binnen brengt.

Stichting PECA, beseft dat de situatie in Pakistan verslechterd en noodhulp de komende tijd nodig blijft om in ieder geval de gezinnen betrokken aan de kerk en school te onderhouden. De voedselpakketten actie blijft doorgaan en ook de voorlichting door posters stopt niet.

Wij willen u vragen te bidden voor de Christenen die nu géén (Christelijk) onderwijs kunnen ontvangen, niet naar de kerk kunnen en ook vaak hun dagloon kwijt zijn. De nood neemt toe, wij vragen u om waar mogelijk ook financieel te steunen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.