Speciale bemoedigingsdienst rondom COVID-19

In Pakistan grijpt het Corona Virus ook om zich heen, steeds meer mensen worden getroffen. De regering treft ernstige maatregelen en eist dat deze worden nageleefd. Door deze maatregelen kunnen de allerarmsten Christenen in de sloppenwijken van Lahore niet voorzien in hun basisbehoeften, ze leven van hun dagloon. Dit dagloon ontvangen ze nu niet... 

25 Maart is er een bemoedigingsdienst belegd voor de christenen in de sloppenwijk 'Khaliq Nagar' hieronder ziet u een aantal foto's van deze bijzondere dienst. Wilt u de christenen steunen, maak dan een gift over naar NL19INGB0006519630  onder vermelding van Corona. Stichting PECA kan met u steun voorzien in de basisbehoeften van deze christenen: Eten, onderdak, medicijnen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.