Docenten training Savioursschool

Afgelopen week zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, in totaal 4 met betrekking tot de verbetering en continuering van het onderwijs. Hierin hebben persoonlijke gesprekken en trainingen bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs. De volgende punten stonden hierbij centraal:

  1. DE LESSEN, er was aandacht voor lesvoorbereiding, stijl van lesgeven en uitdaging in nieuwe soorten leerstof.
  2. HUISWERK, hoe kunnen leerlingen zelfstandig met de lesstof bezig en hoe kan in de huidige corona situatie een kind thuis bezig zijn met onderwijs.
  3. GEDRAG VAN HET KIND, hoe analyseer je het gedrag van een kind en hoe houdt een docent hier rekening mee. Hoe kan een docent een veilig gevoel waarborgen in de klas? Hoe houdt de docent rekening met de thuissituatie van het kind.
  4. PRIORITEITEN VAN HET KIND, de focus lag op de prioriteiten van het kind en hoe een docent daar het best mee omgaan.

De lestijden van de Saviours school zijn na deze vergadering ook verruimt, om zo een beter onderwijs te kunnen bieden. De kinderen gaan nu tot 16:00 naar school in plaats van 14:00.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.